HTCinside


Korottomien lainojen hyvät ja huonot puolet

Lainat ovat monesti tulleet avuksi ihmisille, jotka tarvitsevat ylimääräisiä varoja tehdäkseen suuria ostoksia, kuten taloja tai ajoneuvoja. Nämä lainat hyväksytään yleensä sopimuksella, että lainan takaisinmaksun yhteydessä on maksettava tietty määrä korkoa. Siten lainanottaja maksaa enemmän kuin alun perin lainattu pääomasaldo. Lainasta voi olla apua koulutuskulujen, avioliittokulujen, kodin peruskorjauskulujen jne. kattamisessa. Pankit tarjoavat lainoilleen kilpailukykyiset korot houkutellakseen asiakkaita, jolloin sopivan lainan löytäminen kohtuullisen alhaisella korolla on haastavaa.

Iso-Britannian lainamarkkinoiden kilpailukyvyn vuoksi tietyt pankit ovat alkaneet tarjota nollakorkoisia lainoja. Tämäntyyppinen laina antaa asiakkaan maksaa takaisin vain pääoman, eikä alkuperäiselle lainasummalle peritä korkoa. Korottomat lainat on sanktioitu muutamille valituille henkilöille, erityisesti niille henkilöille, joiden luottopisteet ovat reilusti yli 700 ja jotka ovat osoittaneet suurta vastuullisuutta rahoitustapahtumissaan. Nollaprosentin korkolainan mukana tulee erilaisia ​​ehtoja, ja jos sitä ei täytetä, siitä voi seurata raskaita sakkoja. Jos sääntöjä ja määräyksiä kuitenkin noudatetaan vaaditulla tavalla, tämäntyyppinen laina voi hyödyttää lainaajia valtavasti.

Hyödyt ja haitat ymmärtäminen

Ennen kuin haet korotonta lainaa, on tärkeää ymmärtää, millä ehdoilla tämä laina hyväksytään ja ovatko kyseiset ehdot sinulle toteutettavissa. Kuten useimmissa asioissa, jopa korottomilla lainoilla on hyvät ja huonot puolensa, ja lainasta täyden hyödyn saaminen on ratkaisevan tärkeää analysoida, painavatko edut haittoja vai eivät. Alla on joitain tekijöitä, jotka sinun tulee huomioida, kun haet korotonta lainaa.

Plussat

 • The ennalta hyväksyttyjä lainoja tarjota nollakorkoa, mikä on hyödyllistä asiakkaille, erityisesti niille, jotka saattavat olla pienituloisia. Lainojen edullisuuden kasvaessa pienituloiset asiakkaat voivat hakea lainaa murehtimatta pääomasummalle mahdollisesti syntyvistä massiivisista koroista.

 • Autoyhtiöt myyvät autoja usein tarjoamalla rahoitusvälineeksi korotonta lainaa, jossa ne ehdottaisivat oston suorittamista 12 kuukaudelle jakautuneena korkottomana kertakorvauksen sijaan. Tämä luo toivottavampaa kassavirtaa ja tämä järjestely on hyödyllinen sekä jälleenmyyjille että asiakkaille.

 • Terveydenhuollon tarjoajat tukevat korottomia lainoja, mikä tarkoittaa, että sairauskuluja on paljon helpompi käsitellä. Nollakorkoisella lainalla on nyt mahdollista maksaa vain pääoma sekä hyötyä lääketieteellisistä palveluista, joista on paljon todennäköisemmin apua, koska he ovat innokkaita osallistujia nollakorkoiseen lainajärjestelmään.

 • Korottomien lainojen konseptiin osallistuvat useat järjestöt ja auttavat tilapäistä tai hätäapua tarvitsevia riittävien varojen avulla. Nämä lainat on suunnattu nimenomaan terveydenhuoltoon, lastensuojeluun ja suojaan.

 • Korotonta lainaa tarjotaan erittäin nopeasti perheenjäsenille Ilmavoimien avustusyhdistys ja ne perheet, jotka kohtaavat hätätilanteita.

 • Koroton laina voi olla varsin hyödyllinen luottopisteeseesi, jos maksut suoritetaan ajallaan.

Haittoja

 • Jos käytät korotonta lainaa, mutta et pysty suorittamaan maksua ajoissa, lykätty korko tulee peliin. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan olisi lopulta maksettava kaikki korot, jotka todellisuudessa oli tarkoitus maksaa pääoman kanssa. Maksun myöhästymisestä tai maksun viivästymisestä aiheutuva rangaistus on niin suuri, että useimmat ihmiset kokevat tämäntyyppisen lainan turhaksi.

 • Toisinaan lainaan liittyy piilokuluja. Luottokorttien kohdalla summaa siirrettäessä voidaan periä maksuja, jotka voivat saada tietyt asiakkaat yllättäen. Tästä syystä nollakorkoisen lainan käsite näyttää hylätyltä lisäkulujen vuoksi.

 • Jos sinulla ei ole korkeita luottopisteitä, jotka ovat yli 700 pistettä, hakemustasi ei hyväksytä. Niillä asiakkailla, joiden maksuviivästykset ja luottotiedot ovat tehneet kovia hakuja, on erittäin pieni mahdollisuus saada nollakorkoinen laina hyväksytty.

 • Lainanantajat ovat erittäin nirsoja ja varovaisia ​​sen suhteen, kenelle he rankaisevat korottomia lainoja, mikä tarkoittaa, että lainan hyväksymisen mahdollisuudet ovat erittäin pienet. Näin ollen asiakkaat, jotka hakevat nollakorkoista lainaa analysoimatta kelpoisuuttaan, hylätään usein, mikä heikentää edelleen heidän luottoluokitustaan ​​ja kaventaa heidän mahdollisuuksiaan saada kaikenlaista luottoa tulevaisuudessa.

 • Kun koroton laina on hyväksytty, asiakkaiden taipumus tehdä impulsiivisia ostoksia kasvaa dramaattisesti. Tämä impulsiivinen ostos johtaa usein suureen velkaantumiseen. Jännitys, jonka tuo tieto siitä, että lainan pääomaan ei liity korkoja, saa ihmiset usein yliarvioimaan kulutuskykyään.

Lopulta asiakkaat joutuvat laskukierteeseen, jossa he eivät pysty maksamaan edes pääomaa takaisin, ja näin ollen massiivisten korkojen syntyessä on enemmän ongelmia.

Johtopäätös

Korottomat lainat ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka etsivät lainaa alhaisella korolla. Edut sopivat asiakkaille, jotka ovat tietoisia kulutustottumuksistaan. Eri organisaatioiden osallistuminen tämäntyyppiseen luottoon, samoin kuin sairaanhoidon tarjoajat, autoliikkeet, sähköiset jälleenmyyjät jne., kertoo paljon lainan tehokkuudesta. Se tarkoittaa myös sitä, että asiakkaat voivat todennäköisemmin tehdä ostoksia yllä mainituilla aloilla ilman liiallista vaivaa.

Nollakorkoiset lainat ovat erityisen hyödyllisiä pienituloisille. Koska heidän maksukykynsä on jo ennestään alhainen, heidän on vaikea maksaa pääomaan liittyviä merkittäviä korkoja.

Tämäntyyppiset lainat takaavat, että pienituloisilla ihmisillä on kohtuulliset mahdollisuudet saada parempaa rahoitusta elämäänsä. Korottomaan lainaan liittyy kuitenkin myös monia tekijöitä, joiden suhteen on oltava varovainen. Jos asiakkaalla ei ole korkeaa luottoluokitusta, lainan hyväksymisen mahdollisuudet ovat pienet, ja maksujen myöhästymiset tai maksuviivästykset voivat johtaa koviin sakkoihin. Siksi hakijoiden tulee lukea huolellisesti tarjousasiakirja ja korottomien lainojen ehdot ennen lainan ottamista.